Ưu nhược điểm của mô hình thác nước

Khái niệm mô hình thác nước

Mô hình thác nước là 1 mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong đó quy trình phát triển trong giống như 1 dòng chảy. Với các pha được thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vượt pha. Có 5 pha trong mô hình thác nước là phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai thực hiện, kiểm thử, liên kết và bảo trì.

Mô hình này xem quá trình xây dựng một sản phẩm phần mềm bao gồm nhiều giai đoạn tách biệt, sau khi hoàn tất 1 giai đoạn thì chuyển đến giai đoạn sau. Nhằm xác định các đặc vị mà hệ thống phải cung cấp các ràng buộc trong quá trình vận hành và phát triển, đồng thời xác định mục tiêu đặt ra với hệ thống.

Ưu điểm của mô hình thác nước

mo-hinh-thac-nuoc

Mô hình thác nước

   • Dễ phân công công việc, phân bố cho phí, giám sát công việc.
   • Kiến trức hệ thống hàng đợi ổn định.

>>>>>>>> Thiết kế web thời trang chất lượng

Nhước điểm của mô hình thác nước

  • Mối quan hệ giữa các giai đoạn không được thể hiện.
  • Hệ thống phải được kết thức ở từng giai đoạn do vậy rất khó thực hiện được đầy đủ những yêu cầu của khách hàng,… Vì trong mô hình này rất khó khăn trong việc thay đổi các pha đã được thực hiện. Giả sử, pha phân tích và xác định yêu cầu đã hoàn tất cà chuyển sang pha kế tiếp, nhưng lúc này laijcos sự thay đổi yêu cầu của người sử dụng, thì chỉ cón cách là phải thực hiện lại từ đầu.
  • Chỉ tiếp xúc với khách hàng ở pha đầu tiên nên phần mềm không đáp ứng được hết các yêu cầu của khách hàng.
  • Chi phí phát triển dự án tương đối lớn.
  • Khả năng thất bại cao.
Hotline: 1900 0366

Notice: Undefined index: check_id in /home/wswp/domains/websitewordpress.net/public_html/wp-content/themes/default/modal.php on line 2
Hotline tư vấn miễn phí